Farum-sangen

Tekst: Hans Vilhelm Kaalund 1839
Melodi: Poul Edvard Rasmussen 1842
Noder midi

Research og foto: Lars Drud Nielsen 2008
Seneste opdatering: 8. januar 2013

Klik for stort format

Klik for stort format

  Her i Farums skovomkranste Eden
      ved den stille Sø,
vil jeg sætte mig paa Blomsterbredden
      ved en Stak af Hø,
og af Hyld en Hyrdefløjte skjære
      med idyllisk Klang;
Skov og Sø og Himlens Pragt skal være
      Noder til min Sang.

Snart som Bien hænger sig mit Øje
      ved hver Blomst og Straa,
snart det taber sig i Himlens høje,
      grænseløse Blaa,
snart i Vesten drømmende det hviler
      paa den gyldne Sky,
snart fra Søens Bred det vinget iler
      til den stille By.

Hisset smiler den som Barnet rolig
      i sin Moders Skjød;
bagved Præstens fredelige Bolig
      knejser Kirken rød.
Sagte hviskende ved Havemuren
      Hængeasken staar;
over Dødens Senge har Naturen
      bredt sin Blomstervaar.

Rundt om Søens klare Spejl sig slynger
      Bøgeskovens Krans;
Bølge sagtelig mod Bølge gynger
      i Najadedans;
som en lysegrøn Smaragd indfattet
      i det sølvblaa Vand,
hæver Øen sig med Ellekrattet
      om sin Blomsterrand.

  Fuld af Sorg og Uro tumler Verden
      sig der udenom:
Ingen Lyd af Vrimlens travle Færden
      naa'r dens Helligdom;
fredelig sin Røst Bogfinken hæver
      i dens Hybenhæk.
Til den fjerne Fursø Øjet svæver
      over Fiskebæk.

Bag ved Søen i romantisk Vildhed
      knejser Bøg og Gran;
dér i Skovens tempeldybe Stilhed
      bor den gamle Pan.
Mellem Brombærkrat og vilde Ranker
      tyst han grubler dér;
milde Vindpust fra de stejle Banker
      Syrinx' Toner bær'.

Over Kæmpegraven Freden throner
      med sin Axekrans,
medens Farums Kirkeklokke toner
      sødt i Aftnens Glans.
Ingen blodig Norne længer vejer
      Liv og Dødens Gru;
dér, hvor Sværdet hvined, Leen mejer
      Engens Kløver nu.

O, hvi kan jeg ej som Fuglen bygge,
      fri for smaalig Tvang,
her i disse stille Skoves Skygge
      med min glade Sang!
Skjønne Farum! fra din Blomstervrimmel
      kalder Staden mig.
Naar jeg drømmer mig en jordisk Himmel,
      skal den ligne Dig!

Klik på billederne for at se stort format. Til udskrift: Farum-sangen_tekst.pdf


Baggrund

Tilfældige tildragelser hen over sommeren 2008 ledte mig på sporet af den "i vide kredse ukendte" komponist Poul Edvard Rasmussen (1776-1860), som i 1842 satte melodi til digtet "Farum" af den langt mere kendte Hans Vilhelm Kaalund (1818-1885). Både Kaalund og Rasmussen havde stærk tilknytning til Farum, som efter sammenlægning med Værløse til den nuværende Furesø kommune nu også er blevet "mit lokalområde". Furesø Museer har markeret Farum-Værløse-sammenknytningen med udstillingen "Furesøkunst fra gulv til loft" (22. juni - 14. december 2008).

Her står jeg og stirrer mod Farums kyst - fra Værløse-siden af Farum Sø ...
Klik for stort format
... mod Farumgaard
    Klik for stort format
... og mod Klaus Nars Holm

Klik for stort format
"Kaalunds Hus": Kaalundsvej 29
    Klik for stort format
P.E. Rasmussens bolig gennem 51 år:
Kaalundsvej 2 - på hjørnet af …
Klik for stort format

H.V. Kaalunds digt "Farum" fra 1839 blev udgivet i "Samlede Digte" i 1840 og blev dermed bevaret for eftertiden. På Internet findes teksten fx på kalliope.org. P.E. Rasmussens melodi har derimod aldrig været udgivet og var derfor vanskeligere at finde. Se nedenfor historien om melodien, der blev væk, men blev genfundet og fik liv - indtil videre i det mindste et cyberliv. Historien indeholder link til en række filer med både noder og lyd (midi).

Tak til Furesø Museer og Det Kgl. Bibliotek for materiale og oplysninger og til gode mennesker fra Farum og fra Værløse Folkemusikanter, som har vist interesse for sagen.


Melodien, der blev væk

22. juni 2008 åbnede Furesø Museer udstillingen "Furesøkunst fra gulv til loft" (til 14. december 2008). Ved åbningen på afdelingen Mosegaarden i Værløse medvirkede Værløse Folkemusikanter med musik af Furesøkomponister og musik til tekster af Furesødigtere. I den sidste kategori var musik til tekster af C.J. Boye (Dybt hælder året i sin gang), H.V. Kaalund (På det jævne) og Frank Jæger (Bedstefar, tag dine tænder på). I den første kategori var ud over musikanternes egne kompositioner blot P.E. Rasmussens eneste velkendte komposition, nemlig melodien fra 1811 til Danmark, dejligst vang og vænge.

Udstillingskataloget omtaler i afsnittet om P.E. Rasmussen, at han også skulle have komponeret en melodi til Kaalunds digt "Farum" - og at Farum-sangen endog i nyere tid skulle have være benyttet ved Skt. Hans-arrangementer ved Farum Sø. For mange af os var dette en overraskende opdagelse af et "lokalt klenodie", men ingen kendte tilsyneladende melodien.

23. juni 2008 samledes henved 40 mennesker til et privat Skt. Hans-arrangement hos Værløse Folkemusikanters formand John Cederberg i Farum (på Furesø-siden). Den hastigt tilvejebragte tekst til Farum-sangen blev omdelt og - i mangel af bedre - afsunget på Robert Normanns melodi til Halfdan Rasmussens "Livet er en morgengave" (nr. 187 i Højskolesangbogen, 2006). Det fungerede - og næppe andre af Højskolesangbogens melodier ville have passet til Kaalunds gennemført trokæiske vesefødder. Men den ægte vare savnedes, og ingen i det sangglade selskab havde nogensinde hørt om den.
 

    Klik for stort format
P.E. Rasmussens originale nodeark til
Danmark, dejligst vang og vænge
                                                          
Herefter blev en eftersøgning sat i gang med forspørgsler til Furesø Museer og Det Kgl. Bibliotek.
 
Straks efter sommerferien kom meldingen fra Furesø Museer om, at man var i besiddelse af en ældre kopi af en håndskrift af P.E. Rasmussens noder til Farum-sangen (to ark) - ikke under udstillingens afsnit om P.E. Rasmussen, men under en montre på Kaalunds mahogni-spillebord blandt andre Kaalund-relaterede effekter. De to gamle fotokopier blev straks kopieret og skannet. Se her i stor størrelse nodeark 1 og nodeark 2.

Hverken noder eller diverse notater er let læselige. Nodearkene kan være afskrifter snarere end P.E. Rasmussens originale nodeark. Der henvises til P.E. Rasmussens dagbøger, pag. 3613-14. Der er også notater om en syngeaften med klaverakkompagnement af en frøken (ulæseligt navn). Noderne omfatter 1 takt forspil, 18 takter vers og 10 takter efterspil alene for klaver. Melodien til versedelen passer kun med lidt besvær til Kaalunds tekst.

Noderne er efter bedste evne overført til nodeprogrammet Sibelius, hvorfra der er genereret nodeark (pdf) og lydfil (midi). Sibelius-fil er tilgængelig i formaterne Sibelius 5 eller Sibelius 4.
 

Klik for stort format
Klik for stort format
Nodeark til Farum-sangen
af P.E. Rasmussen
(kopier på Furesø Museer)
 
Fra Det Kgl. Bibliotek kom der mere. Farum-sangen er nu registreret under musikhåndskrifter i onlinekataloget REX (søg fx Fritekst: Rasmussen Farum - og klik på den fundne titel). Håndskriftafdelingen har ud over materialet ovenfor leveret kopier af et nodeark med forside (Farum-sangen uden klaverakkompagnement - og med rettelser i Kaalunds tekst) og bagside (med to melodier til sangen om Hr. Zinklar, den ene af P.E. Rasmussen, den anden af F.L.Æ. Kunzen) - samt fra 1859 en attesteret afskrift af Farum-melodien ved Peder Johansen (også uden klaverakkompagnement, men med melodistemme til efterspil).

Fra Det Kgl. Bibliotek kom der flere interessante kommentarer undervejs:

I Carl Dumreicher og Ellen Olsen Madsens bog "Danmark, dejligst vang og vænge", Kbh. 1956, om Danevirkevisens digter Laurids Kok, dens komponist og dens historie står der også et afsnit om komponisten. Her nævnes Farum-sangen på s. 135-36, og videre står der: "Melodien var ikke god og blev heller aldrig trykt, men findes endnu på Det kgl. Bibliotek, indlagt i et bind af Rasmussens dagbøger".

P.E. Rasmussens dagbøger fylder 20 bind og er delvist skrevet i stenografi (som Rasmussen måske har tillært sig som jurist?). En væsentlig kilde til oplysninger om P.E. Rasmussen er derfor Holger Madsens artikel om Rasmussen i "Stenografi gennem 50 Aar", Festskrift i Anledning af Dansk Stenograisk Forenings 50 Aars Jubilæum 1893-1943, s. 105-111. Her beskriver Holger Madsen også, at Rasmussen har lavet lidt om på Kaalunds tekst.

Holger Madsen henviser videre til Georg Himmelstrups artikel "Danevirkevisens tonedigter" i "Fra Frederiksborg Amt" 1932, især side 103-04. Her omtales Kaalunds møde med P.E. Rasmussen, Farum-sangen og Rasmussens entré i Farum præstegård.

Alle disse henvisninger er nu lagt ind i Dansk Musiklitterær Bibliografi.
Søg også her vha. REX, fx med Fritekst: Rasmussen Farum.
 

Klik for stort format
Klik for stort format
Nodeark fra Det Kgl. Bibliotek
(forside og bagside)

Klik for stort format
Attesteret afskrift ("Copie")
af Peder Johansen (1859)
 

Et par sidespring

Lørdag den 2. august 2008 fejrede min bror og svigerinde i Frederikshavn deres sølvbryllup.
(Brormand får lige et link og lidt lyd - en tarvelig midi-version af hans melodi til nr. 386 i Højskolesangbogen, 2006.)
Verden er lille! Blandt sølvbryllupsgæsterne var Johanne Møller Sørensen og John Frandsen - begge fra Farum og begge tilknyttet Farum Sogn.

Johanne havde været på Mosegaarden i Værløse, da udstillingen åbnede den 22. juni. Hun savnede ligeledes P.E. Rasmussens melodi, men havde dagen efter været til et Skt. Hans-arrangement ved Farum Sø, hvor man faktisk sang Farum-sangen - på en anden melodi! Johanne har skaffet sig denne melodi (tilskrevet O. Dam Sørensen, 1986) og sendt den til mig. Så her er noder (pdf) og lyd (midi) til den nyere melodi. Johanne har yderligere tilvejebragt oplysninger om komponisten, som er arkitekt Olaf L.A. Damm Sørensen (1913-1995), ligesom P.E. Rasmussen bosiddende på Kaalundsvej i Farum.

John Frandsen er organist ved Stavnsholtkirken i Farum - og komponist. Ret kort efter at have modtaget noderne til P.E. Rasmussens melodi, skrev han: "Tak for den tilsendte muntre Farumsang med tilhørende kæk melodi af auditør Rasmussen. Jeg har nu begået et lille korarrangement af den, som vi vil uropføre (under stor mediebevågenhed...!?) ved Farum Sogns personalefest på fredag. I får den her - og I kan bruge og misbruge den helt efter behag og behov." Personalefesten i Farum Sogn var den 29. august 2008. Se her John Frandsens noder og tekst (pdf) og hør Farum-sangen med firstemmig lyd i midi- eller m4a-udgave (John Frandsen).

Endelig et helt umotiveret tilbageblik til Skt. Hans aften 2005 hos John Cederberg og Birte Rodevang. Ved denne lejlighed - kort efter beslutningen om kommunesammenlægning - blev de sangglade mennesker fra Farum og Værløse og omegn budt på noget helt andet end Farum-sangen.
 
 

Tilbage til P.E. Rasmussen

P.E. Rasmussen er næsten glemt i dag. Gads Musikleksikon indeholder en kortfattet biografi. Lidt ældre leksikalske oplysninger er hentet her fra Salmonsen og fra det svenske Sohlmans Musikleksikon. Endnu tidligere omtale findes i Dansk biografisk Lexikon (1887-1905) side 514 - 515.

P.E. Rasmussens bibliografi er heller ikke omfangsrig. Han skulle angiveligt have bidraget til Rasmus Nyerups samling af "Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen" (1812-14), og han er helt sikkert noteret sammen med R. Nyerup for den efterfølgende samling af "Udvalg af Danske Viser fra Midten af det 16de Aarhundrede til henimod Midten af det 16de Aarhundrede, med Melodier" (1821).

Dertil kommer P.E. Rasmussens tidlige danske værk om stenografi: "Dansk Kortskrivning. Et eene bestaaende Heelt, eller Förste Trin til et höiere Maal; tienlig for Hver som kiender sædvanlig Retskrivning; ogsaa anvendbar i Prent og paa flere Sprog end det danske" (1812).

Og så er der naturligvis den udødelige melodi til Danmark, dejligst vang og vænge (1811)
- optrykt med varierende tekster i utallige sangbøger fra samtiden til nutiden.
 

Klik for stort format
Udvalg af Danske Viser fra ...
... med Melodier (1821)
 

P.E. Rasmussens lange liv var ingen dans på roser:

Født på gården Paltholm i Farum. Faderløs som 8-årig. Adopteret af Edvard Storm (Efterslægtsselskabets Skole) - heraf mellemnavnet Edvard. Med en arv fra Edvard Storm uddannet som jurist. Auditør i Marinen og assessor i Politiretten indtil psykisk nedbrud som 33-årig. Huslærer på Farumgaard og gæst i Farum præstegård sammen med næsten-naboen H.V. Kaalund. Ridder af Dannebrog som 84-årig. Kort efter hængte han sig selv i vinduessprossen i sit hus, nedbrudt over en ubehandlet syfilis. Gravstedet er ukendt. På en simpel mindesten på Farum kirkegård står der blot:

POUL EDVARD RASMUSSEN
AUDITEUR
FØDT 1776.    DØD 1860.
SAT AF HANS VENNER

Gid Poul Edvard Rasmussen må glædes ved lidt fornyet interesse!
 

Klik for stort format
P.E. Rasmussens mindesten
på Farum kirkegård


Siden oprettet: 07-09-2008

Besøgende siden 27-08-2009: 

Tæller